Nasza fundacja została założona w 1996 r. Jest to posiadająca zdolność prawną kościelna fundacja prawa cywilnego. Zadaniem fundacji jest zachowanie, ochrona i udostępnianie gościom görlitzkiej kopii Świętego Grobu, a także najstarszego zachowanego görlitzkiego kościoła św. Mikołaja (Nikolaikirche) wraz z otaczającym go cmentarzem św. Mikołaja (Nikolaifriedhof). Kościół św. Mikołaja, od 1925 r. nie pełniący już funkcji świątyni, jest dziś miejscem pamięci o poległych pierwszej wojny światowej; pokazywane są w nim też wystawy.

Święty Grób


Przez całe średniowiecze chrześcijan wypełniała tęsknota, aby być jak najbliżej miejsca ukrzyżowania i zmatrwychwstania Jezusa Chrystusa. Kto mógł sobie na to pozwolić, udawał się do Ziemi Świętej, do Jerozolimy. Kopie Bożego Grobu stwarzały połączenie z centralną historią wiary chrześcijańskiej. Zespół budynków, składający się na Święty Grób w Görlitz, stanowi impomujące świadectwo późnośredniowiecznej pobożności.
Święty Grób jest częścią położonego pod gołym niebem średniowiecznego miejsca skupienia. Cały kompleks, składający się z podwójnej kaplicy Świętego Krzyża, Domu Namaszczenia oraz Kaplicy Grobu Świętego, jest kopią najważniejszych części ogromnej Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie, miejscem rozważań o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Koncepcję Świętego Grobu miasto zawdzięcza burmistrzowi Georgowi Emmerichowi, który w 1465 r., po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej, ufundował Kaplicę Św. Krzyża, będącą początkiem kompleksu. Budowa kaplic nastąpiła w latach 1481-1504.

Droga Krzyżowa

Święty Grób jest zakończeniem Drogi Krzyżowej, biegnącej od kościoła św. św. Piotra i Pawła, największego pięcionawowego gotyckiego kościoła halowego w Saksonii, zbudowanego w latach 1423-1497. Droga Krzyżowa rozpoczyna się przy zachodnim portalu kościoła, przed tzw. Domem Piłata. Biegnie ona przy sklepie zwanym „Piekarz Jezusa” (Jesus-Bäcker), przez Przedmieście św. Mikołaja do Świętego Grobu. Tak jak w Jerozolimie, Droga Krzyżowa liczy ok. 1000 kroków. Görlitzki zespół budynków, składający się z kościoła św.św. Piotra i Pawła, Drogi Krzyżowej i Świętego Grobu, stanowi przykład późnośredniowiecznej pobożności i ruralistyki o randze europejskiej. Oprowadzanie, wykłady, Droga Krzyżowa w Wielki Piątek oraz święto Zmartwychwstania w Niedzielę Wielkanocną pozwalają zrozumieć wszystko w kontekście biblijnym, zapraszając do skupienia i zadumy.


Godziny otwarcia Świętego Grobu:

do końca lutego 2018 r. Święty Grób otwarty jest w godzinach 10.00-16.00

od 1 marca 2018 r.:
marzec-wrzesień: codziennie w godzinach 9.00-17.00
październik-marzec: codziennie w godzinach 9.00-16.00

Wstęp: 3,- € od osoby

oprowadzanie po Bożym Grobie, ok. 45 min.:
pon.-sob.: 11.00 i 15.00, niedz.: 11.30 i 15.00
od 1 marca 2018 r.: codziennie o 10.00 i 15.00
Cena: 5,- € od osoby

Zapytanie

Przegląd godzin otwarcia

Kościół św. Mikołaja


Już ok. 1100 r. stał w tym miejscu kościół, ale niewiele o nim wiadomo, ponieważ nie zachował się do czasów współczesnych. w 1452 r. rozpoczęto budowę dzisiejszego późnogotyckiego kościoła halowego, ponieważ jednak równolegle postępowała budowa kościoła św. św. Piotra i Pawła, budowa świątyni św. Mikołaja stanęła na długie lata. W końcu znany budowniczy Wendel Roßkopf kończy budowę. Zostaje ona wyświęcona w 1520 r. Jest to ostatnie z późnogotyckich dzieł Roßkopfa. Późniejsze budowle powstawały już w duchu renesansu – przykładem jest budynek Schönhof (Dziś Muzeum Śląskie).

W 1642 r. kościół w wyniku wojny trzydziestoletniej zostaje zniszczony. W 1649 r. następuje odbudowa, a w 1717 r., w czasie pożaru miasta ponowne zniszczenie. W czasie pięcioletniej odbudowy kościoła sklepienie zastąpiono płaskim stropem z perspektywicznymi przedstawieniami architektonicznymi. Został on usunięty w czasie kolejnej przebudowy. Wnętrze zostało wtedy (1925/26) przez prof. M. Elsässera zmienione w miejsce pamięci o poległych pierwszej wojny światowej w stylu ekspresjonistycznym. Część z tych ekspresjonistycznych zmian padła ofiarą niezbędnych prac remontowych i restauracyjnych.

Kto przychodzi do kościoła św. Mikołaja i na należący do niego cmentarz , widzi miejsce pamięci, spokoju, pokoju. Już od XVI. w. kościół św. Mikołaja nie jest kościołem parafialnym. Okazały kościół św. św. Piotra i Pawła przyciąnął do siebie życie parafialne. Kościół św. Mikołaja stał się więc przede wszystkim kościołem pogrzebowym. Cmentarz rozciągający się dookoła niego należy do najpiękniejszych nekropolii Niemiec.


Godziny otwarcia kościoła św. Mikołaja:

kwiecień-październik: codziennie w godzinach 12.00-17.00
marzec-listopad: czw.-sob. 12.00-16.00
grudzień-luty: zamknięte,
Wyjątki po wcześniejszym zgłoszeniu

Wstęp: 2,- € od osoby

Od 14 kwietnia 2018 r. będzie można zwiedzać nową wystawę o życiu i pracach Hansa Wissela (do 11 listopada 2018 r.).

Wcześniej ustalone oprowadzanie po kościele św. Mikołaja, ok. 45 min.:

po wcześniejszym ustaleniu
Cena: 4,- € od osoby

Przegląd godzin otwarcia

Cmentarz św. Mikołaja


Założony zapewne już w XII w. i pierwszy raz wzmiankowany w 1305 r. cmentarz św. Mikołaja był do pierwszej połowy XIX w. największą i najważniejszą nekropolią w Görlitz. Po otwarciu cmentarza miejskiego w 1847 r. pochówki odbywały się na nich tylko w drodze wyjątku. Ponieważ po zamknięcu nekropolii pozostały na niej zabytkowe budowle i groby, jest ona wyjątkowo rzadkim i wymownym przykładem sztuki sepulchralnej z lat 1600 – 1850.

Ponad 800 nagrobków i epitafiów odzwierciedla stylistyczne zmiany od manieryzmu, poprzez barok, aż do klasycyzmu, romantyzmu i stylu historystycznego. Dają one świadectwo zmieniającej się religijności i nadziei na życie wieczne bogatych görlitzkich patrycjuszy, ale również ich wolę zaprezentowania się i reprezentacji, która przetrwała nawet śmierć. Przede wszystkim barokowe groby i kamienie pamiątkowe zachęcają zwiedzających poprzez alegorie i emblematy, często również przez napisy, do refleksji nad kruchością życia i przemijalnością wszystkiego, co ziemskie. W ten sposób oddają one doświadczenie życiowe wielu ówcześnie żyjących osób.

Nie tylko z powodu pokaźniej ilości grobowców należy cmentarz św. Mikołaja do najbardziej naczących zabytkowych cmentarzy. Grobowce zostały zbudowane od wczesnego XVII do połowy XVIII w. Oprócz wspaniałych nagrobków w iwlu z grobowców zachowały się dekoracyjne malunki z czasów ich powstania.

Wcześniej ustalone oprowadzanie po grobowcach:

po wcześniejszym ustaleniu
Cena: 4,- € od osoby

Wcześniej ustalone oprowadzanie po kościele św. Mikołaja:

po wcześniejszym ustaleniu
Cena: 4,- € od osoby

Zapytanie

Przegląd godzin otwarcia

Grób Jacob Böhme na Cmentarzu św. Mikołaja


1575 /Jakob Böhme (1575 – 1624) przychodzi na świat w Starym Zawidowie (wtedy Alt-Seidenberg) jako czwarte z pięciorga dzieci dość zamożnego gospodarza.

1599 / Po wyuczeniu się zawodu szewca i wędrówkach czeladniczych w wymienionym roku Böhme otrzymuje tytuł mistrza i obywatela Görlitz. Bierze za żoną Katharinę Kuntzschmann, dziewiętnastoletnią córkę görlitzkiego mistrza rzeźnickiego, kupuje dom przed Bramą Nyską (dzisiejsza ul. I. Daszyńskiego w Zgorzelcu) i wynajmuje ławę do sprzedawania wyrobów szewskich na Dolnym Rynku w Görlitz. W następnych latach przychodzi na świat czterech synów.

1610 / Po sprzedaży swojego pierwszego domu w 1608 r., Böhme kupuje drugi dom, położony tuż przy moście (dzisiejszy Most Staromiejski), a zarazem przy wschodnim wyjściu z miasta, co jest dla jego interesów lepszą lokalizacją. Budynek został zniszczony prawdopodobnie już w czasie wojny trzydziestoletniej. Ostatni budynek stojący na tej działce zburzony zostaje w 1905 r., aby zrobić miejsce na przebudowę Mostu Staromiejskiego.

1612 / Do tej pory Böhme wiódł niezwracające uwagi życie, ale w wyżej wymienionym roku pisze „Aurorę”, najbardziej znaną pracę. Jego wyuczony zawód odsuwa się stopniowo na drugi plan, aż do momentu, kiedy całkiem rezygnuje z jej wykonywania, sprzedając ławę do sprzedawania wyrobów na Dolnym Rynku. Dzięki mecenasom dzieło szybko się rozprzestrzenia. Z inicjatywy głównego pastora Georga Richtera wytoczony zostaje Jakobowi Böhmemu proces. Rada Miejska pod przewodnictwiem Bartholomeusa Scultetusa jedynie ostrzega Böhmego, zabrania mu pisać i konfiskuje oryginał „Aurory”.
W następnych latach Böhme nie publikował żadnych pism, ale rozwijał swoje teozoficzne myśli poprzez studiowanie ksiąg Paracelsusa i alchemików, a także poprzez wymianę listów z innymi mistykami. Spotykał się z lekarzami, humanistami i zainteresowaną jego filozofią szlachtą. by wyżywić rodzinę, Böhme i jego żona prowadzili handel nićmi, co było związane z licznymi podróżami.

1618 / Na prośbę przyjaciół Böhme ponownie zaczyna pisać. Wybuch wojny trzydziestoletniej spowodował zamarcie handlu na odległość i poważnie ograniczył działalność handlową Böhmego. Pod wrażeniem wojny chce poświęcić się przede wszystkim działalności filozoficznej. Obserwuje, jak stary porządek religijno-kościelny upada i stawia sobie za celobudzenie chrześcijaństwa za pomocą nowiej wielkiej reformacji. Próbuje pozyskać dla tego celu wspólnotę ludzi myślącą podobnie, pisze książkę za książką i staje się coraz bardziej zależny od swoich mecenasów.

1624 / Po ukazaniu się drukiem jednego z pism Böhmego znów dochodzi do sporu z Gregorem Richterem. Böhme umiera 16 listopada w Görlitz. Zostaje pochowany na Cmentarzu św. Mikołaja. Rada miejska musi zmusić diakona do wygłoszenia mowy pogrzebowej. Krzyż na grobie już po kilku dniach zostaje zbeszczeszczony. Katharina umiera rok po mężu.

Godziny otwarcia


Święty Grób
(Heiliges Grab)

Dostęp dla osób niepełnosprawnych
(winda)

kwiecień – wrzesień:
9.00-17.00

styczeń / luty / listopad / grudzień:
poniedziałek – sobota, 10.00-16.00
Niedziele i święta, 11.00-16.00

ostatni goście są wpuszczani
kwadrans przed zamknięciem

Kościół św. Mikołaja
(Nikolaikirche)

kwiecień - październik:
10.00-17.00

marzec / listopad:
czwartek – niedziela, 12.00-16.00

styczeń / luty / grudzień
zamknięte,
wyjątki po wcześniejszym ustaleniu

ostatni goście są wpuszczani
kwadrans przed zamknięciem

Ceny biletów


Bilety kombi

Bilet kombi,
Wstęp do Świętego Grobu
i kościoła św. Mikołaja:

4,50 € / os.

Bilet kombi,
Oprowadzanie po Świętym Grobie
i wstęp do kościoła
św. Mikołaja:

6,00 € / os.

Dzieci o wzroście do 1,26 m (wysokość wejścia do komory grobowej) wchodząza darmo.


Oprowadzanie


Święty Grób
(Heiliges Grab)

do marca:
poniedziałek – sobota, 11.00 i 15.00
niedziele i święta, 11.30 i 15.00 Uhr

od marca:
codziennie 10.00 i 15.00

Oprowadzanie jest możliwe
także w innych godzinach,
po wcześniejszym zgłoszeniu.

Adresy


Wydarzenia


Modlitwy/Uwielbienie:

Wystawy:

Prezentacje:

Impressum


Ihre Anfragen senden Sie bitte per Email oder Fax an uns oder melden sich telefonisch bei uns.

Bürozeit: Mo bis Fr 9:00-11:00 Uhr und nach Vereinbarung.

Evangelische Kulturstiftung Görlitz
Heilige-Grab-Str. 79/80
02828 Görlitz
Telefon: 03581 - 31 58 64 
Fax: 03581 - 31 58 65
Mail: buero@EvKulturstiftungGR.de
Web: www.EvKulturstiftungGR.de


Die Ev. Kulturstiftung Görlitz ist eine Stiftung des privaten Rechts. Sie wird vertreten durch den Vorstand; dieser wiederum durch die Vorsitzende Margrit Kempgen. Inhaltlich verantwortlich nach § 5 Telemediengesetz (TMG) und § 55 Staatsvertrag über Rundfunk und Telemedien (RStV):

Evangelische Kulturstiftung Görlitz (EKS)
Janet Conrad
Heilige-Grab-Str. 79/80
02828 Görlitz

Urheber der Fotos: EKS


Datenschutzerklärung:
Die bei der Nutzung unserer Homepage anfallenden Nutzungsdaten nach Telemediengesetz (TMG) werden nur verwendet, um das Angebot zu erbringen.
Unser Websystem ist so konfiguriert, dass keine personenbezogenen Daten gespeichert werden. Insbesondere werden keine IP-Adressen oder Referrer protokolliert.
Wir halten lediglich die anonyme reine Anzahl der Seitenaufrufe fest.
Wir verwenden keine Cookies oder andere Tracking-Methoden, um die Nutzung dieses Angebots auszuwerten.

Haftungsausschluss:
Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Quelle für Haftungsausschluss: Impressum Generator der Kanzlei Hasselbach