Otevírací doba a ceny vstupného
Hrob Jakoba Böhme

Mikulášský hřbitov

Mobirise

Mikulášský hřbitov, který byl založen snad již ve 12. století a poprvé je zmiňován kolem roku 1305, byl do poloviny 19. století největším a nejdůležitějším pohřebním místem ve Zhořelci. Od otevření městského hřbitova v roce 1847 se zde pohřbívalo už jen ve výjimečných případech. Poté, co byl tento hřbitov, rovněž nazývaný Boží pole / Gottesacker, uzavřen, zůstaly však nadále zachovány hroby a hřbitovní stavby. Proto je Mikulášský hřbitov velice vzácným a výmluvným svědkem městské pohřební kultury období od začátku 17. do poloviny 19. století.

Mobirise

Více než 800 hrobů a epitafů zachycuje proměnu stylů od manýrismu přes baroko až po klasicismus, romantismus a historismus. Svědčí o proměňující se religiozitě a naději na nebe majetné zhořelecké měšťanské vrstvy, ale také o tom, jak její příslušníci smýšleli sami o sobě a jak chtěli, aby se na ně vzpomínalo po smrti. Zvláště alegorie, symboly a často také nápisy na barokních náhrobních kamenech a památnících odrážejí životní zkušenosti mnoha tehdejších současníků a vybízejí tak návštěvníka k úvahám o pomíjivosti života a dočasnosti všeho pozemského.

Mobirise

V neposlední řadě patří Mikulášský hřbitov k výjimečným hřbitovním památkám pro velké množství hrobek. Ty se zde stavěly od počátku 17. do poloviny 18. století. Kromě skvostných hrobů jsou v některých hrobkách dochovány i dekorativní malby z doby, kdy hrobka byla postavena.

Made with Mobirise ‌

Free Offline Web Page Creator