Wirtualna podróż
godziny otwarcia i ceny

Święty Grób

Przez całe średniowiecze chrześcijan wypełniała tęsknota, aby być jak najbliżej miejsca ukrzyżowania i zmatrwychwstania Jezusa Chrystusa. Kto mógł sobie na to pozwolić, udawał się do Ziemi Świętej, do Jerozolimy. Kopie Bożego Grobu stwarzały połączenie z centralną historią wiary chrześcijańskiej. Zespół budynków, składający się na Święty Grób w Görlitz, stanowi impomujące świadectwo późnośredniowiecznej pobożności.

Mobirise

Załącznik, 1710

Święty Grób jest częścią położonego pod gołym niebem średniowiecznego miejsca skupienia. Cały kompleks, składający się z podwójnej kaplicy Świętego Krzyża, Domu Namaszczenia oraz Kaplicy Grobu Świętego, jest kopią najważniejszych części ogromnej Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie, miejscem rozważań o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Mobirise

Georg Emmerich (1422 - 1507)

Koncepcję Świętego Grobu miasto zawdzięcza burmistrzowi Georgowi Emmerichowi, który w 1465 r., po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej, ufundował Kaplicę Św. Krzyża, będącą początkiem kompleksu. Budowa kaplic nastąpiła w latach 1481-1504.

Mobirise

Jesusbäckerei (Piekarz Jezusa)

Droga Krzyżowa

Święty Grób jest zakończeniem Drogi Krzyżowej, biegnącej od kościoła św. św. Piotra i Pawła, największego pięcionawowego gotyckiego kościoła halowego w Saksonii, zbudowanego w latach 1423-1497. Droga Krzyżowa rozpoczyna się przy południowym portalu kościoła, przed tzw. Domem Piłata. Biegnie ona przy sklepie zwanym  „Jesus-Bäcker" (Piekarz Jezusa), przez Przedmieście św. Mikołaja do Świętego Grobu. Tak jak w Jerozolimie, Droga Krzyżowa liczy ok. 1000 kroków.

Mobirise

Kaplica grobowa, Święty Grób

Görlitzki zespół budynków, składający się z kościoła św.św. Piotra i Pawła, Drogi Krzyżowej i Świętego Grobu, stanowi przykład późnośredniowiecznej pobożności i ruralistyki o randze europejskiej. Oprowadzanie, wykłady, Droga Krzyżowa w Wielki Piątek oraz święto Zmartwychwstania w Niedzielę Wielkanocną pozwalają zrozumieć wszystko w kontekście biblijnym, zapraszając do skupienia i zadumy.

AI Website Generator