Virtuální prohlídka
Otevírací doba a ceny vstupného

Boží hrob

Po celý středověk naplňovala křesťany touha přiblížit se co nejvíce místům ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kdo toho byl schopen, vypravil se na cestu do Svaté země, do Jeruzaléma. A kdekoli to bylo jen možné, stavěly se napodobeniny Božího hrobu, čímž vznikalo propojení s ústředním příběhem křesťanské víry.

Mobirise

Die Anlage um 1710

Zhořelecký komplex Božího hrobu je působivým svědkem této pozdně středověké zbožnosti. Je součástí středověkého poutního místa, které se rozprostírá pod širým nebem uprostřed zahrady. Celý komplex, sestávající z dvojité kaple svatého Kříže, objektu upomínajícího na místo, kde podle tradice bylo k pohřbu pomazáno Ježíšovo tělo, a kaple Božího hrobu, napodobuje nejdůležitější části velkolepého chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě, památného místa utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Mobirise

Georg Emmerich (1422 - 1507)

Za koncepční pojetí tohoto komplexu Božího hrobu vděčíme pozdějšímu zhořeleckému starostovi Georgu Emmerichovi. Ten v roce 1465 po svém návratu z poutě do Svaté země položil „základní kámen“ k jeho realizaci, a to nadáním první kaple svatého Kříže. Stavba kaplí se uskutečnila v letech 1481–1504.

Mobirise

Jesusbäckerei

Křížová cesta
 
Jedinečný komplex Božího hrobu stojí na konci křížové cesty, která začíná u kostela svatých Petra a Pavla, největšího pětilodního gotického halového kostela v Sasku (1423–1497), konkrétně u jeho jižního portálu, u takzvaného Pilátova soudního domu. Křížová cesta vede po zhořelecké Via Dolorosa kolem Ježíšova pekařství / „Jesus-Bäcker“ Mikulášským předměstím / Nikolaivorstadt až k Božímu hrobu. Je dlouhá téměř 1000 kroků stejně jako její jeruzalémská předloha.

Mobirise

Grabkapelle, Heiliges Grab

Díky komplexu sestávajícímu z kostela svatých Petra a Pavla, křížové cesty a areálu Božího hrobu se město Zhořelec pyšní památkami evropského měřítka, které dokládají pozdně středověkou zbožnost a krajinnou architekturu. Prohlídky, přednášky, křížová cesta na Velký pátek a velikonoční slavení zmrtvýchvstání zprostředkovávají biblický kontext a jsou pozváním k modlitbě a rozjímání.

Built with Mobirise ‌

Web Site Maker